Bục phát biểu, thảm trải lối đi,

Bạn cần chúng tôi tư vấn những gì?